Tupakaton Sote-verkoston materiaaleja

Tupakaton Sote-verkoston itseauditoinnin tulokset


Tupakasta vieroituksen neuvontakortti

Rådgivningskort för att sluta röka

Savuton sairaala -laatukiteerit

Laatukriteerit on laadittu Maailman tupakkavapaa terveydenhuolto-verkoston ohjeiden ja suomalaisen Tupakointi ja nikotiiniriippuvuus Käypä hoito- suosituksen pohjalta. Laatukriteereillä arvioidaan, miten toteutuvat tupakoitsijoiden ja muiden nikotiinia sisältävien tuotteiden käyttäjien tunnistaminen, riippuvuuden arviointi ja vieroitushoidot terveydenhuollossa.

Tavoitteena on, että viiden vuoden kuluessa SOTE- uudistuksen voimaantulosta kaikissa terveydenhuollon organisaatioissa on Maailman tupakkavapaa terveydenhuolto- verkoston standardit hyväksyttyinä ja vuosittaiset auditoinnit käytössä ja sairaaloiden ulkoinen arviointiprosessi käynnistetään implementointiin perehdytettyjen henkilöiden toimesta.

Linkki laatukriteereihin ja englanninkieliseen tiivistelmään. Laatukriteerit ruotsinkielisenä.

Euroopan savuton terveydenhuolto -verkoston laatimat suositukset ja vuosittain toteutettavat itsearvioinnit ( suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi) ohjaavat ja tukevat Suomen sairaaloita ja organisaatioita savuttomuuden edistämisessä.