Kansainvälinen vaihto

Kansainvälisen työntekijävaihdon tarkoituksena on innostaa työntekijöitä ja jakaa kokemuksia hyvästä terveyttä edistävästä toiminnasta verkostoon kuuluvissa sairaaloissa.

Vaihdon periaatteet

 • vaihto tapahtuu Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry:n jäsensairaaloiden ja sovittujen HPH-jäsenmaiden välillä
 • vaihtoon voi anoa HPH-verkoston jäsensairaalan työntekijä (lääkäri, sh, stt, ft jne.)
 • vierailun kesto on 1-2 viikkoa ja käytettävänä kielenä on pääsääntöisesti englanti (suomi ja ruotsi)
 • vaihtoon tuleva on velvollinen pitämään esityksen oman työyhteisönsä terveyttä edistävästä toiminnasta ja oman maansa HPH-verkoston toiminnasta
 • vaihtoon tuleva huolehtii matka- ja palkkakustannuksistaan vaihdon aikana
 • vaihtosairaala huolehtii majoitus- ja ruokailukuluista vaihdon aikana sekä laatii vaihto-ohjelman ennakkotietolomakkeen perusteella
 • vaihtoon osallistuva suomalainen sairaala voi lähettää omia työntekijöitään jatkossa vastaaviin HPH-sairaaloihin
 • Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry arvioi vaihto-ohjelman toteutumista.

Kuka pääsee vaihtoon?

 • Vaihtoon haetaan täyttämällä kyselylomake, joka palautetaan Suomen HPH koordinaattorille.
 • Palautettujen kyselylomakkeiden perusteella sovitaan vaihdosta.
 • Käytännön järjestelyistä huolehtii vaihtosairaalan yhdyshenkilö suoraan vaihtoon tulevan kanssa.