Tupakaton Sote -verkosto

Savuttomuuden edistäminen on osa Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry:n toimintaa. Yhdistyksen alaisuudessa toimii Suomen savuton terveydenhuolto -verkosto, jonka tavoitteena on edistää sairaaloiden ja muiden organisaatioiden terveellisyyttä ja viihtyisyyttä tukemalla systemaattisesti työntekijöiden, potilaiden, asiakkaiden ja vierailijoiden tupakoinnin vähentämisestä ja lopettamisesta.


Savuton sairaala -verkosto on muuttanut 2021 nimensä Tupakaton Sote -verkostoksi.

Tupakasta vieroituksen neuvontakortti

Tupakasta vieroituksen neuvontakortti ruotsiksi

Savuton sairaala -laatukriteerit

Laatukriteerit on laadittu Maailman tupakkavapaa terveydenhuolto-verkoston ohjeiden ja suomalaisen Tupakointi ja nikotiiniriippuvuus Käypä hoito- suosituksen pohjalta. Laatukriteereillä arvioidaan, miten toteutuvat tupakoitsijoiden ja muiden nikotiinia sisältävien tuotteiden käyttäjien tunnistaminen, riippuvuuden arviointi ja vieroitushoidot terveydenhuollossa.

Tavoitteena on, että viiden vuoden kuluessa SOTE- uudistuksen voimaantulosta kaikissa terveydenhuollon organisaatioissa on Maailman tupakkavapaa terveydenhuolto- verkoston standardit hyväksyttyinä ja vuosittaiset auditoinnit käytössä ja sairaaloiden ulkoinen arviointiprosessi käynnistetään implementointiin perehdytettyjen henkilöiden toimesta.

Linkki laatukriteereihin ja englanninkieliseen tiivistelmään. Laatukriteerit ruotsinkielisenä.

Euroopan savuton terveydenhuolto -verkoston laatimat suositukset ja vuosittain toteutettavat itsearvioinnit ( suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi) ohjaavat ja tukevat Suomen sairaaloita ja organisaatioita savuttomuuden edistämisessä.

kirjoittajat:
Sinikka Krogerus LL keuhkosairauksien erikoislääkäri eläkkeellä Keski-Suomen keskussairaala
Mikael Ekblad, LT, terveyskeskuslääkäri ja tutkija, Yleislääketiede, Turun yliopisto ja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Anna Maria Heikkinen, HLT, vt. apulaisylihammaslääkäri, kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri, HYKS Pää- ja kaulakeskus, suu- ja leukasairauksien klinikka
Tellervo Korhonen, FT, dosentti, Kansanterveystieteen osasto, Helsingin yliopisto

Savuton sairaala itsearviointien tulokset

Lisätietoa

ENSH-Global Network for Tobacco Free Health Care Services

http://www.ensh.org/

Suomen ASH

http://www.suomenash.fi/

Savuton Suomi 2040-verkosto

http://savutonsuomi.fi/

Savuton kunta

http://savutonkunta.fi/

Filha ry

http://www.filha.fi/suomi/

Stumppi

http://www.stumppi.fi/portal/etusivu

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

http://www.ehyt.fi/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

https://www.thl.fi/fi/

Hengitysliitto

http://www.hengitysliitto.fi/

Syöpäjärjestöt

http://www.cancer.fi/

Suomen sydänliitto ry

http://www.sydanliitto.fi/etusivu#p_39_INSTANCE_uJ...