Tupakaton Sote -verkosto

Tupakattomuuden edistäminen on osa Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry:n toimintaa. Yhdistyksen alaisuudessa toimii Suomen savuton terveydenhuolto -verkosto, jonka tavoitteena on edistää sairaaloiden ja muiden organisaatioiden terveellisyyttä ja viihtyisyyttä tukemalla systemaattisesti työntekijöiden, potilaiden, asiakkaiden ja vierailijoiden tupakoinnin vähentämisestä ja lopettamisesta.

Savuton sairaala -verkosto on muuttanut 2021 nimensä Tupakaton Sote -verkostoksi.

ENSH-Global Network for Tobacco Free Health Care Services
http://www.ensh.org/

Suomen ASH
http://www.suomenash.fi/

Savuton Suomi 2040-verkosto
http://savutonsuomi.fi/

Savuton kunta
http://savutonkunta.fi/

Filha ry
http://www.filha.fi/suomi/

Stumppi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
http://www.ehyt.fi/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
https://www.thl.fi/fi/

Hengitysliitto
http://www.hengitysliitto.fi/

Syöpäjärjestöt
http://www.cancer.fi/

Suomen sydänliitto ry
http://www.sydanliitto.fi/etusivu#p_39_INSTANCE_uJ...