Standardit

Eurooppalainen strategia terveyden edistämiseksi sairaaloissa

Terveyden edistäminen on keskeinen laatutekijä väestön terveyden ja elämänlaadun parantamisessa. Maailman terveysjärjestö WHO on perustanut terveyttä edistävien sairaaloiden verkoston tarkoituksenaan kannustaa terveydenhuollon organisaatioita sisällyttämään terveyden edistämisen, koulutuksen sekä sairauksien ehkäisyn ja kuntoutuspalvelut parantavaan hoitoon laadun parantamiseksi.

Terveyttä edistävät sairaalat ovat sitoutuneet sisällyttämään terveyden edistämisen päivittäiseen toimintaansa ilmoittautumalla savuttomaksi sairaalaksi ja noudattamalla Wienin suosituksia, joilla halutaan edistää strategisia ja eettisiä suuntauksia, kuten potilaiden osallistumista, moniammatillista yhteistyötä, potilaiden oikeuksien vaalimista ja terveellisen ympäristön kehittämistä. Verkoston toimesta laaditut "Standardit terveyden edistämiseksi sairaaloissa" tukevat ja systematisoivat toimintaa. Standardien avulla sairaalat ja muut organisaatiot voivat kehittää hoidon ja palvelujen laatua systemaattisesti virallisen toimintasuunnitelman, asiakkaan tilanteen arvioimisen, asiakkaan osallistamisen, terveellisen työympäristön sekä jatkuvuuden ja yhteistyön näkökulmista.

Alati muuttuvassa maailmassa terveydenhuoltokin kohtaa taustaltaan ja lähtökohdiltaan hyvin erilaisia ihmisiä. Toiminnan laadun parantamiseksi on HPH: n verkostoon kuuluva Migrant Friendly Hospitals (MFH) kehittänyt Standards for equity in health care for migrants and other vulnerable groups , johon myös Suomi on antanut panoksensa.