Miten jäseneksi tai kannatusjäseneksi?

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi tai kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka sitoutuvat yhdistyksen toimintaperiaatteisiin ja tavoitteisiin. Yhdistyksen jäsenyyttä tai kannatusjäsenyyttä haetaan lomakkeilla, joka toimitetaan kirjallisena yhdistyksen sihteerille. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet ja kannatusjäsenet hakemuksen perusteella. Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Lomake jäseneksi hakemista varten
Lomake kannatusjäsenyyden hakemista varten (Ruotsinkielinen lomake)

Suomen terveyttä edistävien sairaaloiden ja organisaatioiden yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi organisaatio anoa WHO:n Health Promoting Hospitals -verkoston jäsenyyttä. Kansainväliseen verkostoon kuuluu yli 700 sairaalaa ympäri maailman.

Hakemus kansainvälisen verkoston jäseneksi toimitetaan kirjallisena yhdistyksen sihteerille (kts. kohta Yhteystiedot) ja sen hyväksyy yhdistyksen hallitus.

HPH-verkoston jäsenhakemus