Yhdistyksen tavoitteet

Yhdistyksen tavoitteena on tukea jäsenorganisaatioita systemaattisessa terveyden edistämisessä muun muassa terveyttä edistävien hyvien käytäntöjen levittämisen ja osaamisen kehittämisen avulla. Yhdistyksen toiminnan tavoitteet perustuvat WHO:n toimesta kehitettyihin "terveyden edistäminen sairaaloissa" -standardeihin, jotka on laadittu yhteistyössä kansainvälisten laatujärjestöjen kanssa.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet tarkistetaan vuosittain. Vuosina 2017-2018 toiminnassa keskitytään toiminnan laadun ja sisällön kehittämiseen, systemaattisuuden lisäämiseen sairaalan sisäisessä terveyden edistämisessä sekä henkilökunnan ja johdon koulutuksen kehittämiseen.

Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen seuranta on oleellinen osa yhdistyksen toimintaa. Yhdistys kokoaa jäsenorganisaatioiden toimintakertomukset vuosittain.