Yhdistyksen tavoitteet

Vuonna 2023 yhdistyksen tavoitteena on tukea edelleen jäsenorganisaatioitaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä, muun muassa terveyttä edistävien hyvien käytäntöjen levittämisen ja osaamisen kehittämisen avulla. Yhdistyksen toiminnan tavoitteet perustuvat WHO:n toimesta kehitettyihin "terveyden edistäminen sairaaloissa" -standardeihin, jotka on laadittu yhteistyössä kansainvälisten laatujärjestöjen kanssa.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2022 keskityimme hyvinvointiaueiden valmisteluun ja uusien organisaatioiden kanssa yhteistyön jatkuvuuden turvaamiseen. Vuonna 2023 käynnistämme hyvää yhteistyötä uusien organisaatioiden kanssa.

Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen seuranta on oleellinen osa yhdistyksen toimintaa. Yhdistys kokoaa jäsenorganisaatioiden toimintakertomukset vuosittain.