Yhdistyksen tavoitteet

2021Yhdistyksen tavoitteena on tukea jäsenorganisaatioita systemaattisessa terveyden edistämisessä muun muassa terveyttä edistävien hyvien käytäntöjen levittämisen ja osaamisen kehittämisen avulla. Yhdistyksen toiminnan tavoitteet perustuvat WHO:n toimesta kehitettyihin "terveyden edistäminen sairaaloissa" -standardeihin, jotka on laadittu yhteistyössä kansainvälisten laatujärjestöjen kanssa.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2021 toiminnassa keskitytään edelleeni savuttomuuden edistämiseen sekä ravitsemusterve -sairaala standardien työstämiseen.

Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen seuranta on oleellinen osa yhdistyksen toimintaa. Yhdistys kokoaa jäsenorganisaatioiden toimintakertomukset vuosittain.