Tervetuloa!

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot -yhdistyksen tarkoituksena on tukea Suomen sairaaloita ja muita organisaatioita terveyttä ja hyvinvointia edistävän näkökulman sisällyttämisessä päivittäiseen toimintaansa. Uudistuvissa sote-rakenteissa korostuu kaikkien toimijoiden yhteistyö terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Toiminnan tavoitteena on lisätä ihmisten kykyä hallita ja parantaa omaa terveydentilaansa ja hyvinvointia. Palveluissa tämä tarkoittaa terveyden ja hyvinvoinnin näkökulman integroimista kaikkeen toimintaan jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

Yhdistyksen kautta yhteisö kuuluu myös kansainväliseen Health Promoting Hospitals (HPH) -verkostoon.


Uutiset

STESO ry kesäkoulu 15.8.2024 Jyväskylässä (05.07.2024)
Ohjelma