Tervetuloa!

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot -yhdistyksen tarkoituksena on tukea Suomen sairaaloita ja muita organisaatioita terveyttä ja hyvinvointia edistävän näkökulman sisällyttämisessä päivittäiseen toimintaansa. Uudistuvissa sote-rakenteissa korostuu kaikkien toimijoiden yhteistyö terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Toiminnan tavoitteena on lisätä ihmisten kykyä hallita ja parantaa omaa terveydentilaansa ja hyvinvointia. Palveluissa tämä tarkoittaa terveyden ja hyvinvoinnin näkökulman integroimista kaikkeen toimintaan jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

Yhdistyksen kautta yhteisö kuuluu myös kansainväliseen Health Promoting Hospitals (HPH) -verkostoon.


Uutiset

28TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH PROMOTING HOSPITALS AND HEALTH SERVICES, SEOUL, KOREA | JUNE 3-5, 2020 (14.02.2020)
SCOPE & PURPOSE Ageing is one of the greatest achievements of humankind! Nowadays, many families encounter contact over four generations; children can listen..