Yhdistyksen toiminta

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry. tarjoaa jäsenilleen tukea terveyttä edistävän näkökulman säilyttämiseksi organisaation toimintakulttuuriin. Toiminnassa keskeistä on:

  • verkostotapaamisten ja koulutustilaisuuksien järjestäminen
  • kansainvälinen toiminta sekä
  • ohjeiden ja työkalujen tuominen jäsenien käyttöön